Online compagne voor Matrix Fitness BeNeLux. In deze serie zijn vijf onbekende sporters aan vijf olympische sporters gekoppeld met de zelfde victory/drive. Concept en regie.
Back to Top